Kustaa Poutiainen President
e-mail:
tel.  +358 (0)400 424 506
fax.  +358 (0)2072 27 012
 
Timo Malinen Vice President
e-mail:
tel.  +358 (0)40 501 1860
fax.  +358 (0)9 221 5932